RSS
A A A
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dane jednostki:

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej
ul. Bohaterów Bobowej 6A
38-350 Bobowa

Telefon: 18 3514178

E-mail: gjuk @bobowa.pl

nr rachunku bankowego: 58 87971013 0010 0169 1528 0002

Aktualności

Wigilia dniem wolnym od pracy w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej

18.12.2020

Wigilia dniem wolnym od pracy w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej

Ogłoszenie ws. obsługi Petentów

06.11.2020

 Ogłoszenie ws. obsługi Petentów

Informacja

01.10.2020

Informacja ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy BobowaOpublikował: Dorota Popiela
Publikacja dnia: 01.07.2019
Podpisał: Dorota Popiela
Dokument z dnia: 08.11.2011
Dokument oglądany razy: 57 507