A A A K

SmodBIP

Informacja w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

20.03.2023

Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Bobowa Regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Miejską w Bobowej – Uchwała Nr XVI/139/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1114 z późn. zm.)
➢ właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku,
➢ właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorząd do prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej przeprowadzają kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawdzane są umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowody uiszczania opłat za te usługi. Mając na uwadze powyższe apeluję się do mieszkańców gminy Bobowa, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto informuje się, że zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Bobowa posiadają następujące firmy:
✓ Zakład Usługowy – Franciszek Gołyźniak Krużlowa Niżna 23, 33-325 Krużlowa Wyżna,
tel.: 601 197 519,
✓ Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice,
tel.: 14 65 10 215,
✓ ,,Stef-Mir” – Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Grzybowski Biała Wyżna 332,
33-330 Grybów, tel.: 605132340,
✓ AGROINKOP 2 – Dariusz Maniak Jastrzębia 23, 33-191 Jastrzębia, tel.: 14 651 23 62, 661
468 375,
✓ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 11-listopada 54a, 38-300
Gorlice, tel.: 18 353-73-30,
✓ FBU Tombud – Tomasz Barszcz, ul. Krasińskiego 13/19, 38-300 Gorlice, tel.: 600 108 574,
✓ Transport Ciężarowy S.C. "LIZSBEK" - Z. i S. Lis, 33-395 Chełmiec, Świniarsko 7,
tel.: 604 515 742, tel.: 18 449 00 11,
✓ Firma Usługowa „BOGSTAL” Bogumił Kuk Biesna 162, 38-324 Siedliska, tel.: 512 966 671,
✓ Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach ul. Św. Andrzeja 6,
33-190 Ciężkowice, tel.: 14 676 76 64.

Kierownik
Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w Bobowej
mgr inż. Barbara Falisz – Stępień

Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 20.03.2023

Dokument oglądany razy: 232
« inne aktualności