A A A K

SmodBIP

Zarządzenie nr 1/2015


Zarządzenie Nr 1/2015
Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej
z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 Statutu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej zarządzam, co następuje:


§ 1.

Nadaję Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załacznik nr 1 do Regulaminu OrganizacyjnegoOpublikował: Dorota Popiela
Publikacja dnia: 15.04.2015
Podpisał: Dorota Popiela
Dokument z dnia: 10.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 265