A A A K

SmodBIP

Zarządzenie nr 12/2015

Zarządzenie nr 12/2015 Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej z dnia 27 lutego 2015 r.Opublikował: Dorota Popiela
Publikacja dnia: 05.11.2015
Podpisał: Dorota Popiela
Dokument z dnia: 05.11.2015
Dokument oglądany razy: 887