A A A K

SmodBIP

GRUDZIEŃ 2021 - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

 Numer referencyjny sprawy: GJUK.271.2.2021

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/548850

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/548850Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 09.12.2021
Podpisał: Barbara Falisz-Stępień
Dokument z dnia: 09.12.2021
Dokument oglądany razy: 450