A A A K

SmodBIP

EWIDENCJA SZAMB

 Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej zwraca się do właścicieli nieruchomości/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Bobowa o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do siedziby Jednostki, ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gjuk@bobowa.pl
Druki zgłoszenia dostępne są u Sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21 pok. nr 21, w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6A, oraz na stronie internetowej gjuk.bip.bobowa.pl
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Informuje się, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.


Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bobowa są następujące podmioty:

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bobowa:
- Zakład Usługowy – Franciszek Gołyźniak Krużlowa Niżna 23, 33-325 Krużlowa Wyżna, tel.: 601 197 519
- Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, tel.: 14 65 10 215
- ,,Stef-Mir” – Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Grzybowski Biała Wyżna 332, 33-330 Grybów,  tel.: 605132340
- AGROINKOP 2 – Dariusz Maniak Jastrzębia 23, 33-191 Jastrzębia, tel.: 14 651 23 62, 661 468 375
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 11-listopada 54a, 38-300 Gorlice, tel.: 18 353-73-30
- FBU Tombud – Tomasz Barszcz, ul. Krasińskiego 13/19, 38-300 Gorlice, tel.: 600 108 574
- TOI TOI Polska, ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel.: 804 204 20
- Transport Ciężarowy S.C. "LIZSBEK" - Z. i S. Lis, 33-395 Chełmiec, Świniarsko 7, tel.: 604 515 742,  tel.: 18 449 00 11

                                                                            
 wzór zgłoszenia

          Gmina Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że z dniem 31 maja 2020 r. upłynął termin składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym u właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie przedłożyli zgłoszenia, zostaną przeprowadzone  w pierwszej kolejności kontrole w celu ustalenia danych dotyczących gromadzenia nieczystości ciekłych. 

                                                                                   /- / Dorota Popiela 

                                                                                   Kierownik Gminnej Jednostki Usług                                                                                                 Komunalnych w BobowejOpublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 14.06.2022
Podpisał: Barbara Falisz-Stępień
Dokument z dnia: 14.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 143