A A A K

SmodBIP

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Numer referencyjny sprawy: GJUK.271.1.2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/678205

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/678205Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 20.10.2022
Podpisał: Barbara Falisz-Stępień
Dokument z dnia: 20.10.2022
Dokument oglądany razy: 312