A A A K

SmodBIP

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

Numer sprawy: GJUK.271.2.2022
Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689718
Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689718Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 17.11.2022
Podpisał: Barbara Falisz-Stępień
Dokument z dnia: 17.11.2022
Dokument oglądany razy: 353