A A A K

SmodBIP

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

BILANS ZA 2O22 R. PDF SKAN

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2O22 R. PDF SKAN

RACHUNEK ZYSKÓW IU STRAT ZA 2022 R. PDF SKAN

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2022 R. PDF SKAN

BILANS ZA 2O21 R. PDF SKAN

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2O21 R. PDF SKAN

RACHUNEK ZYSKÓW IU STRAT ZA 2021 R. PDF SKAN

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2021 R. PDF SKAN

BILANS ZA 2020 R. PDF SKAN

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 R. PDF SKAN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2020 R. PDF SKAN

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2020 R. PDF SKAN

 BILANS ZA 2018 R. 

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018R. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 R. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2018R. Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 02.06.2023
Podpisał: Barbara Falisz-Stępień
Dokument z dnia: 09.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 434