A A A K

SmodBIP

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

Numer sprawy: GJUK.271.2.2023
Zamawiający informuje, Ĺźe przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846013

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy uĹźyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy uĹźyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846013Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 14.11.2023
Podpisał: Barbara Falisz-Stępień
Dokument z dnia: 14.11.2023
Dokument oglądany razy: 133